ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จสูงสุด ครั้งที่ 2 ของวงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านท่าขนอน ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2556 ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 # ขอขอบคุณคณะวิทยากร ครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าขนอนทุกคน         ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกครั้ง สำหรับความสำเร็จของโรงเรียนบ้านท่าขนอนในครั้งนี้#
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2560,13:14   อ่าน 271 ครั้ง