ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 (อ่าน 209) 08 ม.ค. 61
การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - ชั้นโท ในสนามหลวง พ.ศ. 2559 (อ่าน 380) 18 พ.ย. 59
การประเมินการอ่าน เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 329) 18 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานวันเส้นทางบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 (อ่าน 399) 17 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขนอน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 475) 24 ก.พ. 59